Algemene voorwaarden Hera Fotografie per 15-2-2022

– De hieronder genoemde klant is degene die de overeenkomst met Hera Fotografie is aangegaan.

Algemeen
– Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met de genoemde voorwaarden op deze pagina.
– Hera Fotografie behoudt zich het recht om informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen. Eerder overeengekomen fotoshoots zullen niet meer worden gewijzigd.
– Hera Fotografie behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. De klanten die al fotoshoots ingepland hebben worden hiervan op de hoogte gebracht en behouden het recht op basis van de nieuwe voorwaarden hun boeking kosteloos te annuleren.
– Als er een overeenkomst is met twee of meerdere personen, dan is ieder van hen verantwoordelijk voor het nakomen van de algemene voorwaarden.

Boeking
– De reservering zal pas definitief omgezet worden naar een boeking als er voldaan is aan de prijs voor de fotoshoot. De betaling dient binnen 7 dagen voldaan te zijn, tenzij de fotoshoot binnen 7 dagen plaats vindt. Als de fotoshoot binnen 7 dagen plaatsvindt moet de betaling binnen 48 uur voldaan zijn. Als de betaling niet binnen de geldende termijn voldaan is zal de datum van de reservering weer opengesteld voor iedereen.
– De prijzen voor de fotoshoots staan op de website vermeld en hier kunnen geen wijzigingen op aangebracht worden.

De fotoshoot
– Plaats en moment van de fotoshoot worden in onderling overleg tussen Hera Fotografie en de klant overeengekomen.

Overmacht
– In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) zal Hera Fotografie uiterlijk 2 uur voor de fotoshoot contact met de klant opnemen om de fotoshoot naar een andere datum of naar een binnenlocatie te verplaatsen. De klant mag hier zelf de keuze in maken.
– In een situatie van overmacht (situatie of omstandigheid die buiten de invloed van Hera Fotografie of de klant een shoot redelijkerwijs onmogelijk of ongewenst maakt) mag de fotoshoot uiterlijk 6 uur voor de fotoshoot naar een ander gezamenlijk overeen te komen moment worden verplaatst door Hera Fotografie of klant.
– Mocht Hera Fotografie door overmacht in een situatie komen die langdurig van aard zal zijn, ongeacht of dit te voorzien was, dan heeft Hera Fotografie het recht om zich niet te houden aan de afgesproken termijnen met de klant. Hera Fotografie zal de klant z.s.m. op de hoogte stellen en gezamenlijk naar een oplossing zoeken.

Annulering
– De klant heeft 14 dagen na de ontvangen bevestiging voor de fotoshoot door Hera Fotografie het recht om de overeenkomst te herroepen zonder gevolg, tenzij de fotoshoot binnen 21 dagen zal plaatsvinden. Als de fotoshoot binnen 21 dagen plaatsvindt, dan doet de klant automatisch afstand van het herroepingsrecht.
– De fotoshoot kan tot 7 dagen voor het afgesproken tijdstip worden geannuleerd door de klant. De betaling zal worden teruggestort. Indien de fotoshoot binnen 7 dagen voor het afgesproken tijdstip wordt geannuleerd, wordt er geen terugbetaling gedaan.
– De levering van fotoproducten door Hera Fotografie kunnen nooit geannuleerd worden.

Betaling
– Betaling kan via overboeking naar het rekeningnummer van Hera Fotografie of via IDEAL.
– Hera Fotografie levert de facturen enkel digitaal aan.

De oplevering
– Per levering kan het bestandsformaat verschillen. Hera Fotografie heeft het recht dit naar eigen inzicht in te delen.
– Er worden geen onbewerkte RAW foto’s geleverd en het is ook niet mogelijk om deze in te zien.
– De bewerking gebeurt in de eigen stijl van Hera Fotografie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
– Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.
– Fotoproducten (afdrukken, canvassen, albums etc.) worden pas besteld en/of geproduceerd na ontvangst van de betaling(en).

Toestemming
– Hera Fotografie behoudt te allen tijde het recht om foto’s waar personen onherkenbaar op staan, dus zonder het gezicht in beeld, te gebruiken voor diverse commerciële doeleinden.
– Bij het boeken van de shoot geeft de klant aan of Hera Fotografie de foto’s mag gebruiken voor diverse commerciële doeleinden. Indien akkoord kunnen de foto’s worden gebruikt voor website, nieuwsbrief, sociale media, offline portfolio, eigen gebruik, het delen met andere bedrijven (indien dit gebruikt wordt ter promotie van Hera Fotografie) en eventuele toekomstige activiteiten.
– De klant geeft toestemming voor het weergeven van de foto’s in de online galerij van StudioManagement.

Aansprakelijkheid
– Hera Fotografie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het versturen van informatie online door de klant aan Hera Fotografie.
– Hera Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
– Hera Fotografie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit handelingen door derde partijen.

Eigendom
– De foto’s blijven te allen tijde eigendom van Hera fotografie.
– De klant mag de foto’s zelf niet verder bewerken (hieronder valt ook bijsnijden).
– De klant mag de foto’s niet doorgeven/doorverkopen aan andere personen/bedrijven zonder toestemming.
– De RAW bestanden worden met geen beding gedeeld of ingezien door de klant.

Klachten
– Klachten over de foto’s dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Hera fotografie te worden medegedeeld via anna@herafotografie.nl of via het contactformulier. Hera Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor het afgekeurde werk te leveren.
– Als de klant niet binnen 3 dagen haar klacht schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, dan wordt er vanuit gegaan dat Hera Fotografie goed werk heeft opgeleverd.
– Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht om niet aan de betalingsafspraken te voldoen.
– Hera Fotografie zal, in redelijke wijze tot de genoemde klacht, een vergoeding kunnen geven ter hoogte van maximaal het gefactureerde bedrag van de fotoshoot.

Privacy & Cookies
– Persoonlijke gegevens (e-mail, telefoon, etc) zullen niet aan derden worden doorgegeven of openbaar worden gemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten van Hera Fotografie.
– Indien de klant een product besteld kan Hera Fotografie ervoor kiezen deze rechtstreeks bij de klant te laten bezorgen. Enkel in dat geval zullen uitsluitend de adresgegevens van de klant worden doorgegeven aan de partij welke de verzending van het product voor zijn rekening neemt, dit na goedkeuring van de klant.
– Hera Fotografie verwerkt de persoonlijke gegevens zeer vertrouwelijk en zal hierbij rekening houden met de geldende wet- en regelgeving zoals in het privacybeleid, waaronder de AVG. De klant verklaart hier kennis van te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.